سه شنبه 12 فروردین 1399

همبرگر 60درصد روناک پروتئین 500گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۲ %
تخفیف

۲۱,۲۰۰ تومان

۲۰,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا

کباب لقمه 70 درصد روناک پروتئین 450گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 450 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۲ %
تخفیف

۲۳,۴۰۰ تومان

۲۲,۹۳۲ تومان

جزئیات کالا