جمعه 1 بهمن 1400

کباب لقمه 70 درصد روناک پروتئین 450گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 450 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۵ %
تخفیف

۲۳,۴۰۰ تومان

۲۲,۲۳۰ تومان

جزئیات کالا

همبرگر 60درصد روناک پروتئین 500گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۵ %
تخفیف

۲۱,۲۰۰ تومان

۲۰,۱۴۰ تومان

جزئیات کالا

همبرگر 95% مهیا پروتئین - 400گرمی
مهیا پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 400 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/04/05 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۸ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۵,۸۵۲ تومان

جزئیات کالا

کباب لقمه 70درصد (استیک) مهیا پروتئین - 600گرمی
مهیا پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/04/05 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۸ %
تخفیف

۴۰,۸۰۰ تومان

۳۷,۵۳۶ تومان

جزئیات کالا

همبرگر چرخ کرده تازه مهیا پروتئین - 500 گرم
مهیا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن محصول : 500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/07/03 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال
بهترین زمان مصرف در دمای یخچال ( 0 تا 4 درجه سانتیگراد ) : بسته بندی سلفونی تا 3 روز, بسته بندی MAP تا 7 روز - در دمای فریزر ( 18- درجه سانتیگراد ) : 12 ماه

ناموجود