پنجشنبه 14 فروردین 1399

همبرگر چرخ کرده تازه مهیا پروتئین - 500 گرم
مهیا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن محصول : 500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/12/13 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال
بهترین زمان مصرف در دمای یخچال ( 0 تا 4 درجه سانتیگراد ) : بسته بندی سلفونی تا 3 روز, بسته بندی MAP تا 7 روز - در دمای فریزر ( 18- درجه سانتیگراد ) : 12 ماه

۲ %
تخفیف

۳۲,۵۷۰ تومان

۳۱,۹۱۹ تومان

جزئیات کالا

همبرگر 95% مهیا پروتئین - 400گرمی
مهیا پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 400 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - حلال

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کباب لقمه 70درصد (استیک) مهیا پروتئین - 600گرمی
مهیا پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۳۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

همبرگر 60درصد روناک پروتئین 500گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۲ %
تخفیف

۲۱,۲۰۰ تومان

۲۰,۷۷۶ تومان

جزئیات کالا

کباب لقمه 70 درصد روناک پروتئین 450گرمی
روناک پروتئین

وزن نوع گوشت : گوشت قرمز ( گوساله ) - وزن : 450 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/11/28 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۲ %
تخفیف

۲۳,۴۰۰ تومان

۲۲,۹۳۲ تومان

جزئیات کالا