جمعه 1 بهمن 1400

قزل الا تازه پدیده پروتئین 1500 گرمی
پدیده پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 1500 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/9/27 - حلال

۱۵ %
تخفیف

۱۲۳,۹۰۰ تومان

۱۰۵,۳۱۵ تومان

جزئیات کالا

حسون منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

جزئیات کالا

کوتر منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۸۳,۱۶۰ تومان

۷۰,۶۸۶ تومان

جزئیات کالا

شیر ماهی منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۹۱,۱۰۰ تومان

۷۷,۴۳۵ تومان

جزئیات کالا

گیش منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - حلال

۱۵ %
تخفیف

۷۶,۳۲۰ تومان

۶۴,۸۷۲ تومان

جزئیات کالا

گالیت منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۵۰۰ تومان

۷۲,۶۷۵ تومان

جزئیات کالا

سی باس تازه 700 گرم به بالا پدیده پروتئین
پدیده پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 1000 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/2/6 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قزل آلا 700 تا 1000 گرمی پدیده پروتئین
پدیده پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 1000 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 98/2/6 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماهی شوریده آواپروتئین - 600گرمی
آوا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/05/24 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۰ %
تخفیف

۸۱,۴۲۰ تومان

۷۳,۲۷۸ تومان

جزئیات کالا

ماهی قزل آلا تازه مهیاپروتئین - 1 کیلو گرم
مهیا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 1000 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/07/03 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۰ %
تخفیف

۱۴۲,۰۰۰ تومان

۱۴۱,۹۹۹ تومان

جزئیات کالا

ماهی شیر آواپروتئین - 600گرمی
آوا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/05/24 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

به زودی

فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین - 700 گرم
مهیا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 700 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/07/03 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

ناموجود

فیله ماهی تیلاپیا مهیا پروتئین - 600 گرم
مهیا پروتئین

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/07/03 - نوع : وارداتی - حلال

ناموجود