جمعه 1 بهمن 1400

حسون منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

جزئیات کالا

کوتر منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۸۳,۱۶۰ تومان

۷۰,۶۸۶ تومان

جزئیات کالا

شیر ماهی منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۹۱,۱۰۰ تومان

۷۷,۴۳۵ تومان

جزئیات کالا

گیش منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - حلال

۱۵ %
تخفیف

۷۶,۳۲۰ تومان

۶۴,۸۷۲ تومان

جزئیات کالا

گالیت منجمد یاناس 600 گرمی
یاناس

ویژگی های محصول نوع گوشت : گوشت سفید ( ماهی ) - وزن : 600 گرم - تاریخ بروز رسانی قیمت : 99/07/02 - نوع : کشتار روز داخلی - حلال

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۵۰۰ تومان

۷۲,۶۷۵ تومان

جزئیات کالا