جمعه 1 بهمن 1400
اخبار بازار گوشت

سهم کمرنگ گوشت در سبد خرید خانوار

سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در طول یک سال بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم است، اما سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان را ۴۱ کیلوگرم اعلام کرده است. ادامه