چهارشنبه 1 آبان 1398
مقالات

گوشت

بعد از آب بیشترین ماده موجود در بدن پروتئین می‌باشد. پروتئین‌ها عناصر سازنده بدن می‌باشند که آنزیمها، هورمونها، گیرنده‌های سلولی، فیبرهای عضلانی، فیبرهای پیوندی(گلاژن و الاستین) و بسیاری از بافت‌های دیگر بدن را می‌سازند. تمام سلولهای بدن نیازمند پروتئین برای متابولیسم و ایجاد انرژی برای زنده ماندن ادامه