چهارشنبه 1 آبان 1398
اخبار سایت

سهم کمرنگ گوشت در سبد خرید خانوار

سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در طول یک سال بین ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم است، اما سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان را ۴۱ کیلوگرم اعلام کرده است. ادامه

گوشت

بعد از آب بیشترین ماده موجود در بدن پروتئین می‌باشد. پروتئین‌ها عناصر سازنده بدن می‌باشند که آنزیمها، هورمونها، گیرنده‌های سلولی، فیبرهای عضلانی، فیبرهای پیوندی(گلاژن و الاستین) و بسیاری از بافت‌های دیگر بدن را می‌سازند. تمام سلولهای بدن نیازمند پروتئین برای متابولیسم و ایجاد انرژی برای زنده ماندن ادامه